(頁麵標題)

Informacje prawne

Firma Timken zobowiuzzuje się do dostarczania rozwiwiuzza華沙z zakresu kontroli siovtarcia i powiivzanych produktów i usuug z zakresu mechanicznego przenoszenia mocy w sposób zgodny z wymaganiami przyjenchtych na caeym kiwiecie norm bezpieczezynstwa i produkcji。

Zgodnie z wymogami藝術。27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz。U. z 2021 r., poz;1800ze zm), zamieszcza się do publicznej wiadomowici informację o realizowanej przez Timken-Polska Sp. z o.o. strategy gii Podatkowej。文件umieszczono na pasku bocznym。

Baidu
map